Publizitatea
hedabideetan

Publizitatearen artea produktu jakin bat eskuratzeko beharra sortzean datza. Sormena eta estrategia batuta bakarrik lortzen da.

LORTU NABARMENTZEA, AREAGOTU SALMENTAK

Publizitatea oinarri-oinarrizko tresna da kontsumitzailearen atentzioa erakartzeko. Informazioa da. Produktu edo zerbitzu baten berri ematen da, deskontuez, prezioez edo promozioez informatu edota salmenta guneez eta establezimeneduez. Markaren presentzia hutsa kontsumitzaileari gogoratze hutsarekin irabazten ateratzen da konpainia edo enpresa.

Produktu bat saltzeko lehenengo baldintza ezagutzera ematea da. Munduko produkturik hoberena izan arren, inork ez badu ezagutzen, inork ez du erosiko. Hor sartzen da publizitatea.

Publizitateak zure markaren eta bezero potentzialen arteko erlazioa hobetzeko balio du. Publizitatean esku hartzen dute estrategiak, sormenak eta diseinuak. Helburua da ahalik eta inpakturik handiena eragitea aldeko iritzia sortzeko.