Oporretara goaz.
Irailean bueltatuko gara.

Oporretara goaz.
Irailean bueltatuko gara.