CPA

Ekintzaren kostua. Publizitatea tarifikatzeko modu bat da, bisitaria iragarlearen webgunean zerbait erostera iristen bada, erregistratzera edo informazio gehiago eskatzera iristen bada kobratzen denaren arabera.

Marketin digitalaren inguruko hitzen glosarioa


GLOSARIO