Tres pasos imprescindibles para mejorar la comunicación en las escuelas

Curso tras curso, los centros de enseñanza y los expertos de la comunidad educativa elaboran proyectos para fortalecer el desarrollo de los alumnos y las alumnas. Pero tan importante y necesario como desarrollar proyectos, es socializarlos. En muchas ocasiones no es tarea fácil trasladar esos mensajes, pero lo que no se comunica no se socializa, y lo que no se socializa no existe. Un buen plan de comunicación puede ayudar a definir de manera conveniente cuándo, cómo y a quién dirigirse en cada momento.

La base de un plan de comunicación es la marca, y cada centro de enseñanza es una marca con identidad propia. Esa identidad es la que hay que dar a conocer entre el público objetivo: entre padres y madres de los futuros alumnos y alumnas. Para ello, hay tres pasos imprescindibles que hay que seguir:

  • Reforzar la comunidad: Es importante que los miembros de la escuela se sientan parte de ella, y para ello deben estar informados de todo lo que tiene relación con el centro. Una página web bien estructurada y actualizada, el envío de boletines de información, y las redes sociales son buenas herramientas para lograr este objetivo. Contar con la ayuda de un gabinete de comunicación puede ser fundamental para realizar estas tareas: actualizar la web, actualizar e interactuar en las redes sociales, optimizar la información enviando un boletín informativo, mantener el contacto con los medios de comunicación, elaborar soportes concretos para cada fín… Un ejemplo del trabajo que puede realizar un gabinete de comunicación es la página web de Zubimusu ikastola de Villabona (Guipúzcoa):
  • Trasladar el mensaje al público objetivo: La colaboración con los medios de comunicación cercanos al centro puede ser una buena opción para difundir la marca entre el público objetivo. El gabinete de prensa se encargará de relacionarse con los medios para hacerles llegar la información más relevante sobre el centro. Un ejemplo de ello es la siguiente: el centro Goierri Eskola de Ordizia en los informativos de ETB.

  • Consolidar el mensaje: Cada objetivo establecido en el plan de comunicación ha de ir unido a un plan de acción dirigido tanto a los miembros de la comunidad como a los potenciales públicos. La publicidad, los carteles informativos u otras herramientas de apoyo como los vídeos corporativos ayudarán a consolidar el mensaje que se pretende lanzar. El vídeo que Adaki Komunikazioa elaboró para el centro La Salle Legazpi de Zumarraga es un ejemplo:

Trabajar conjuntamente con un gabinete de comunicación puede ayudarte a llegar a ese público objetivo. Dará respuesta a cada objetivo marcado, poniendo a tu disposición herramientas concretas para cada acción. En Adaki Komunikazioa trabajamos para que la marca y la identidad de vuestro proyecto educativo llegue a los padres y a las madres de futuros alumnos/as que quieran ser parte activa de ese proyecto.

 

Ikastetxe, ikastola eta formakuntza zentroek, behar dute komunikazio plan bat?

Komunikazio plana eskoletanGogotik egiten dute lan eskolaz kanpoko zerbitzuak eskaini, hezkuntza eredurik hoberena ezarri, prestatutako irakasleak ekarri, gurasoez arduratu, proiektu handinahiak abiatu, ikasle-trukaketa sustatu eta beste hainbat eta hainbat lan aurrera ateratzeko. Baina egiten duten guztia komunikatzen duten galdetutakoan, erantzuna honakoa izan ohi da: “Eta hori, nola egiten da?”

Hezkuntzaren sektoreak marketin eta komunikazio arauak bereganatu gabe jarraitzen du. Alabaina, enpresa batek bere produktua saltzen duen modu berean, hezkuntza zentroek beren burua saldu behar dute matrikula kopurua mantendu edo igo nahi badute.

Matrikulazio epeak zabaltzen direnean hasten dira dardarak. Jaiotza tasak behera egin duela, instalazioak ez direla egokienak, langabezian dauden gurasoek haurtzaindegitik haurrak atera dituztela… Testuinguruak aldatzen doaz eta eskola baten marketin planik hoberenak ere ez du haurdunaldiak ugaltzeko ahalmenik.

Gehiengo batek azken batean seme-alaben eskola arrazoi praktikoengatik aukeratzen du. Kokapenagatik eta haurtzaindegi zerbitzua eskaintzen duelako, buelta gehiegirik eman gabe gaia serioa izan arren. Ez dira asko izaten hezkuntza eskaintzan sakontzen dutenak, ohiko informazio bileretan edo ate ireki saioetan azaltzen dutenetik haratago joanez. Hori bai, zuzena ala okerra, guztiek izaten dute aldez aurretik eskolari buruzko ideia edo iritzia.

Aurrez duten ideia edo iritzi hori erreala den jakitean datza erronka eta horrela ez bada, non dagoen haustura. Ikastetxe, ikastola edo formakuntza zentro batek komunikazio estrategiarik ez badu martxan jartzen eta ez badu komunikatzen, besteak izango dira bere irudia eraikiko dutenak eta seguruenik irudi hori eta zentroak nahiko lukeena ez dira bat etorriko.

Komunikazioa emaitzak ematen dituen baliabidea da baina ezinbestekoa da ondo kudeatzea.

Hor daude komunikabideak, web guneetako berrien atalak, buletinak erraz bidaltzeko aukerak, sare sozialak… Bideak badaude markari buruz pertzepzio positiboa sortuko duen irudi korporatiboa eraikitzen joateko. Eta bai, ikastetxeak, ikastolak eta formakuntza zentroak marka dira. Euren marka korporatiboa eta baloreak indartu behar dituzte, ikaslerik galdu nahi ez badute. Noski, ondo garatutako estrategia batekin.

Irudi korporatiboa eraikitzea ez da egun bateko kontua eta emaitzak ez dira bapatean iristen. Etengabeko lana da baina ez da komeni alde batera uztea eta horretarako aholkularitza behar da. Horretarako gaude.

Categorías Sin categoría Etiquetas

¿Podemos ayudarte?

Creamos o rediseñamos tu marca corporativa. Diseñamos tu sitio web.
Creamos tu imagen para campañas de publicidad y marketing.

CONTÁCTANOS